Ako pracujeme

  • Vstupný pohovor – objasníte nám vašu situáciu 
  • Zadefinujeme problém – pomôžeme vám pri stanovení cieľa prieskumu 
  • Navrhneme prieskum – vypracujeme návrh prieskumu, ktorý bude plne zodpovedať vašim požiadavkám. Odporučíme vám najvhodnejšiu výskumnú metódu, veľkosť vzorky aj spôsob zberu údajov. Časový harmonogram prieskumu prispôsobíme vašim požiadavkám
  • Zrealizujeme zber dát – sme vybavení moderným systémom CATI (Computer Assisted Telephone Interwiev), ktorý nám umožňuje získavať požadované informácie v krátkom čase a v profesionálnej kvalite
  • Spracujeme získané údaje – s použitím štatistickej analýzy spracujeme získané dáta a profesionálne vyhodnotíme výsledky
  • Vypracujeme pre vás záverečnú správu z prieskumu a odprezentujeme vám návrhy a odporúčania pre prax.