Prevencia závažných priemyselných havárií

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • z. č. 525/2003 Z. z.
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 277/2005 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
 
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 451/2005 Z. z.
  • v. č. 451/2005 Z. z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne v znení vyhlášky č. 452/2005 Z. z.

 

  • v. č. 452/2005 Z. z.