Právna úprava rybárstva

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
POZNÁMKA: Redakčné oznámenie o oprave chyby č. 13/2002 Z. z. v zákone č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
  • z. č. 525/2003 Z. z.
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.