Právna úprava obalov

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/ 2011Z.z. o 
vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.