Právna úprava národných parkov

Názov predpisu
 
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Nariadenie vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
- žiadne
   
Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
   
Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku. v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z. z.
  • n. v. č. 335/2004 Z. z.
   
Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z. z. o Národnom parku Nízke Tatry
-
   
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny
-
   
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 259/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina
-
   
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
-
   
Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
-
   
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2003 Z. z., ktorých sa vyhlasuje Tatranský národný park
-