Právna úprava chránených vtáčích území

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
     
Vyhláška MŽP SR č. 173/2005 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava
-
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 17/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tríbeč
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 18/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 19/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 20/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 22/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košiská kotlina
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 23/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 24/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 25/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 26/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 27/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 30/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 31/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský lúh
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 32/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 440/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské Luhy
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 435/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 438/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 187/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 189/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 192/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 193/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 194/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 195/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 202/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 2/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 3/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj
-
 
Vyhláška MŽP SR č. 4/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry.
 
Vyhláška MŽP SR č. 26/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy.
 
Vyhláška MŽP SR č. 27/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko - nižnianske polia.
 
Vyhláška MŽP SR č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov.