Právna úprava chránených krajinných oblastí

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
- žiadne
   
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
   
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
   
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
   
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
   
   
Vyhláška MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 111/1999 Z. z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 138/2001 Z. z. o
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 431/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Poľana
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 433/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 530/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 396/2003 Z. z. o
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
-
   
Vyhláška MŽP SR č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
-
 
Vyhláška MŽP SR č. 122/2004 Z. z. o chránenej krajinnej oblasti Latorica