vyhláška o elektrozariadeniach a elektroodpade

Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.Vyhláška zrušila a nahradila vyhlášku MŽP SR č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.
Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júla 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

 

 

Novela vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 263/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

 

 

Novela nariadenia vlády SR o limitoch pre elektroodpady

Nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
Účinnosť nadobúda 15. mája 2010.

Text nariadenia vlády nájdete TU:

 

 

Novela vyhlášky o starých vozidlách

•  Vyhláška MŽP SR č. 203/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z.
Účinnosť nadobúda 15. mája 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:
 
 
 
 

zákon o obaloch a novela zákona č. 223/2001

Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmena:258/2011 Z. z. s účinnosťou od 3.augusta 2011