Obnoviteľné zdroje energie

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  • 492/2010 Z. z., účinnosť od 01.01.2011

 

  • 558/2010 Z. z., učinnosť od 01.02.2011

 

  • 558/2010 Z. z.  účinnosť od 01.04.2011

 

  • 136/2011 Z.z., účinnosť od  01.05.2011

 

  • 136/2011 Z.z., účinnosť od 01.01.2012