integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • z. č. 205/2004 Z. z.
  • z. č. 220/2004 Z. z.
  • z. č. 572/2004 Z. z.
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 532/2005 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
  • z. č. 258/2011 Z.z.
 
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 63/2008 Z. z.
  • v. č. 63/2008 Z. z.