Geologické práce a enviromentálne záťaže

Názov predpisu
 
Novely Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 

  • z. č. 515/2008     Z. z.
  • z. č. 384/2009    Z. z.
  • z. č. 110/2010    Z. z.
  • z. č. 136/2010    Z. z.
  • z. č. 145/2010    Z. z.
  • z. č. 268/2010    Z. z.
  • z. č. 258/2011    Z. z.
  • z. č. 409/2011    Z. z.      

  

 

 
Zákon č. 514 /2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z.
 
 
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene   
a doplnení niektorých zákonov.
 
 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon.
 
 

 

  • v. č. 340/2010 Z. z.
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.