Geneticky modifikované organizmy

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch v znení neskorších predpisov
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 77/2005 Z. z.
  • z. č. 100/2008 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
  • z. č. 117/2010 Z. z.
 
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v   znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z.

 

  • v. č. 312/2008 Z. z.
 

 

 

 

Vysvetlenia a komentáre

•  Čl. IV zákona č. 117/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účinnosť nadobudoll 1. mája 2010.

Text zákona nájdete TU: