Naši partneri

 • Západoslovenská energetika, a.s.

 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 • Chemolak, a.s.

 • Duslo, a.s.

 • Siemens IT Solution and Services, s.r.o.

 • Žilinská teplárenská, a.s.

 • Mondi Busines Paper SCP, a.s.

 • Zvolenská teplárenská, a.s.

 • V.O.D.S., a.s.

 • Brantner Soba, s.r.o.

 • Kosit, a.s.

 • ZSNP Recykling, a.s.

 • A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o.

 • Envidom - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

 • Megawaste Slovakia, s.r.o.

 • Infra Services, a.s.

 • Pivovary Topvar, a.s.

 • INISOFT, s.r.o., Liberec, ČR

 • Ceced Slovakia – Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov

 • DEMONT Slovakia, s.r.o.

 • MUNTech, s.r.o.

 • CHEMLON, a.s.

 • Mesto Stupava

 • Mesto Považská Bystrica

 • Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

 • NAFTA, a.s.

 • A.P.O.H

 • EKOCONSULT-enviro, a.s.

 • K+R spol. s r.o.

 • CHEMIA-SERVIS, s.r.o.

 • Ecorec SLOVENSKO, s.r.o.

 • JM-INVEST, s.r.o.