Environmentálny fond

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z.,  zákona č. 276/2007 Z.z. a zákona č. 661/2007 Z.z. a zákona  č. 514/20008 Z.z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z.

 

 
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 157/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o  zmene a doplnení niektorých zákonov
-