Environmentálne škody

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 359/2007 Z. z o prevencii a náprave environmentálnych škôd a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
  • z. č. 514/20008 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z..
  • z. č. 258/2011    Z. z..