Environmentálne označovanie výrobkov

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov
 
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 217/2007 Z. z.
  • z. č 515/2008 Z. z.
 
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 258/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
-
   
   
Oznámenie MŽP SR č. 159/2004 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 160/2004 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 17/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 18/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 19/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov prostriedky na zimnú údržbu
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 114/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov stavebné stroje na zemné práce
-
   
Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 103/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté vápence
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 104/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov oceľové smaltované vane a sprchovacie misy
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 105/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 106/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 107/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov kvapalné detergenty
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 573/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 6/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu textilné výrobky
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 574/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 7/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov cementy
-
   
Oznámenie MŽP SR č. 575/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 8/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mazacie oleje
-
 
Oznámenie MŽP SR č. 576/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 9/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosferickým horákom