Environmentálne manažérstvo a audit

Názov predpoisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskeho
spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
 
 
 
Vyhláška MŹP SR č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.