Konzultačno – poradenská spoločnosť so špecializáciou na poskytovanie komplexných služieb pre oblasť životného prostredia.

Odborné právne a vecné poradenstvo, analytické činnosti a komplexné legislatívne práce na úseku životného prostredia.

Zabezpečovanie realizácie projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia.