ERGONA - Environmentálne poradenstvo

ERGONA, a.s. je slovenská spoločnosť, ktorá od roku 2005 poskytuje široké spektrum odborných poradensko-konzultačných a legislatívnych služieb v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia. Zabezpečuje aj komplexné alebo čiastkové realizácie rôznych projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia. Počas doterajšieho pôsobenia zrealizovala viaceré aktivity predovšetkým v oblastiach odpadového a obalového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a udržateľného rozvoja.

 

Naša činnosť

Konzultačno – poradenská spoločnosť so špecializáciou na poskytovanie komplexných služieb pre oblasť životného prostredia.

Odborné právne a vecné poradenstvo, analytické činnosti a komplexné legislatívne práce na úseku životného prostredia.

Zabezpečovanie realizácie projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia.